Hållbart ledarskap med empati

Hållbart ledarskap med empati

Har läst Svante Lendlerts intervju med VDtidningen igår. Som vanligt blir jag inspirerad av hans sätt att tänka kring ledarskapet.
En ledare är till för att ”skapa förutsättningar” för andra att ”göra”. Tanken är att strunta i vem man leder, och vem denne är och vet. Istället lägga fokus på vad som ska göras.
Tanken är att framtidens ledarskap ska övergå från att ha ett sympatiskt till ett empatiskt förhållningssätt.
– Empati är att förstå hur det är att gå i den andres skor, samtidigt som du vet att det inte är dina”, konstaterar Svante Randlert. Skillnaden mellan dessa två är helt enkelt förmågan att kunna skilja på någon annans upplevelse och känsla, från din egen, och att inte ta över någon annans känslor.
Genom ett empatiskt förhållningssätt där man ger förtroende och visar välvilja skapar man följare som ser upp till dig som ledare.

#FRAM #ledarskap #ledning

Katarina Czudowska
Ägare/VD och Rekryteringskonsult för FRAM i Borås