VD och Ledningsgrupp i en tid som nu?

VD och Ledningsgrupp i en tid som nu?

En reflektion som jag gärna skulle vilja belysa är att både VD och styrelser borde bli bättre på att utse sin VD och ledningsgrupp. Dessa ska fungera som en ledstjärna för företagets framtid och framgång och inspirera till att våga omsätta en tro på något till en verklighet. Har under mina snart 16 år i rekryteringsbranschen sett för mycket av det motsatta tyvärr där det oftast inte händer så mycket i ledningsgrupperna och där utvecklingen avstannar eftersom förmågan att inspirera och ha modet att våga saknas hos VD och ledning. I ett flertal företag är det för mycket prestige och en kultur av rädsla för att göra fel eller göra bort sig inför andra som hindrar modet och inspirationen.

– Med åren har jag insett att rätt hanterade driver skilda uppfattningar organisationen framåt mot bättre beslut. Istället för att sky oenighet och tysta ner intensiva diskussioner, handlar det om att hitta en ledningskultur som berikas av olika uppfattningar och kan leva med spänningar. Det gäller att hantera motsättningar och få ut något konstruktivt ur dessa, snarare än att se skilda åsikter som problem att lösa.

– En ledningsgrupp som inte längre presterar på toppnivå kan vara för gammal, och en helt ny tar tid att utveckla. Skapandet av en bra ledning är en av vd:ns allra viktigaste uppgifter. Utmaningens komplexitet ökar dessutom genom att den befintliga ledningen ofta är en produkt av just det som behöver förändras.

Avslutningsvis skulle jag vilja belysa att vid förändring och i en tid där man behöver hänga med i den snabba utvecklingen, behövs en stark, integrerad och sammanhållen ledningsgrupp som tillsammans axlar ansvaret. Så fram med modet, bort med prestigen och inspirera-känn dig fri och visa respekt!

Vi på FRAM drivs av just detta, vi vill bidra till inspiration, mod och framgång!

Katarina Czudowska
Ägare/VD och rekryteringskonsult för FRAM i Borås

#FRAM #ledarskap #ledning