Rekrytera eller rekryteras?

FRAM hjälper både kandidater och företag att hitta lösningar där båda parter matchar.

Vår konsultverksamhet växer, där våra kvalificerade konsulter tar sig an viktiga tjänster och affärskritiska uppdrag.

Rekrytering

Att rekrytera rätt medarbetare hjälper såväl företag som individer att utvecklas och växa. Rätt person till rätt plats kräver dock både kunskap och engagemang. För oss är det grundläggande att verkligen förstå vår kunds behov och de utmaningar verksamheten står inför.

FRAM arbetar efter en väl utvecklad och strukturerad rekryteringsprocess som säkerställer kvalitén i genomförandet och resultatet. Arbetet omfattar bland annat kartläggning av organisationen, samtal med medarbetare och framtagning av en kravprofil.

En av våra styrkor är vårt omfattande nätverk och vår förmåga att skapa intresse för den aktuella tjänsten hos kompetenta kandidater.

Ett kvitto på att vi lyckas är våra återkommande kunder samt nya kunder som kontaktar oss på rekommendation.

Interim

Med hjälp av vårt stora kontaktnät, mångåriga erfarenhet och avancerade digitala hjälpmedel, kan vi erbjuda konsulter med rätt kompetens som stöttar er verksamhet vid behov.

Vi tar oss tid för att lära känna er organisation i syfte att matcha rätt konsult med rätt uppdrag. För oss är det viktigt att våra konsulter trivs i sin roll och i er organisation för att resultatet ska bli bra.

De konsulter som vi erbjuder har gedigen erfarenhet och ska inte bara bidra med ny kunskap och nya perspektiv, utan också ska skapa ett långsiktigt värde för företaget.

Coaching

Dina medarbetares utveckling är avgörande för företagets framgång. Vi erbjuder både individ- och karriärcoachning, för enskilda individer och för grupper som till exempel en personalstyrka eller företagsledning. Processen skräddarsyr vi efter verksamhetens utmaningar, mål och vision.

Vår coachning sker enligt International Coach Federation (ICF) i linje med kompetenskraven för ICF katalyserande coachning. ICF är världens största och mest välkända samt respekterade organisation för professionella coacher.

Garanti

Vi på FRAM är stolta över den kvalitet som vi levererar och över att ha goda relationer till våra kunder, konsulter och kandidater.

Som kund hos oss har du 6 månaders garanti. Garantin innebär att vi kostnadsfritt gör en ny rekrytering åt dig, om du skulle vara missnöjd med resultatet.

Enligt vår avbrottsgaranti har du rätt att avbryta uppdraget när du vill.

Vi har kollektivavtal med Unionen och följer i övrigt villkor för bemanning och rekryteringsbolag (ABPU-10) samt allmänna bestämmelser rekrytering (ABRE–10).

hammar-logo-min
brightcom-logo-min
hexpol-logo-min