Rekrytera eller rekryteras?

FRAM hjälper både kandidater och företag att hitta lösningar där båda parter matchar.

Vår konsultverksamhet växer, där våra kvalificerade konsulter tar sig an viktiga tjänster och affärskritiska uppdrag.

Rekrytering

Rekryteringsprocessen ska kännas spännande, smidig och glädjefylld. Vi är med under hela processen – allt för att hitta rätt person på rätt plats. Vi utgör olika delprocesser, som kartläggning av företagets organisation, avdelningar och befattningar, för att klargöra målen och kompetenserna.

Vår process innefattar analys, kravprofil, intervjuer, tester, kontrakt och uppföljning. Processen är framtagen för trygghet åt alla parter och ger oss en bättre bedömning av en kandidats eller grupps potential. Vi kan tillsammans enkelt följa stegen och känna tillit processen och till varandra.

Interim

Tillfälliga luckor behöver täckas upp. Vi har fantastiska konsulter som snabbt och effektivt stöttar upp ditt företag vid sjukskrivningar eller andra avbrott.

I utvecklingsprojekt eller förändringsprocesser kan vi gå in både som projektledare och projektmedarbetare. Vi täcker upp de kompetenser som du inte själv har eller kan avvara.

Coaching

Vi arbetar med Individ- och karriärcoachning, för enskilda individer och för grupper, som en personalstyrka eller företagsledning.

Coachning sker enligt International Coach Federation (ICF) i linje med kompetenskraven för ICF katalyserande coachning. ICF är världens största och välkända, respekterade organisation för professionella coacher.

Garanti

Du har som kund rätt till en kundgaranti i 6 månader. Garantin innebär att vi kostnadsfritt gör en ny rekrytering åt dig, om du skulle vara missnöjd.

Enligt vår avbrottsgaranti har du rätt att avbryta uppdraget när du vill.

Vi har kollektivavtal med Unionen och följer i övrigt villkor för bemanning och rekryteringsbolag (ABPU-10) samt allmänna bestämmelser rekrytering (ABRE–10).