Rekrytering

Hela rekryteringsprocessen ska kännas spännande, smidig och glädjefylld. Vi är med under hela processen, både med företaget och med kandidater – allt för att hitta rätt person på rätt plats.

Interim

Tillfälliga luckor behöver täckas upp och här har vi stora möjligheter.
Vi har fantastiska konsulter som snabbt och effektivt stöttar upp ditt företag vid sjukskrivningar, föräldraledigheter eller andra avbrott.

FRAM Search

FRAM Search hjälper företag och organisationer att rekrytera affärskritisk nyckelkompetens till ledande positioner och chefsbefattningar samt inom olika specialistområden. Vi är ”specialister” på att rekrytera specialister och ledande befattningar samt har ett stort och brett nätverk.  

Coachning

Vill du hitta lösningar på dina problem eller utmaningar och göra det som är bra ännu bättre? Alla kan få ut mer av sitt liv och yrkesliv genom att ta sig tiden och tänka igenom vad man vill och planera vägen dit. På FRAM använder vi Katalyserande Coachning. Genom Gothia Akademi har vi anammat det sätt som vi tror på: ”Det handlar om att hjälpa människor att hitta sina egna svar på:
– Vad de vill
– Vad som ska till för att de ska kunna komma dit de vill. Och sen få det gjort.”

FRAM delprocesser

FRAM delprocesser inom rekrytering erbjuder bland annat: Second opinion, testning, referenstagning, bakgrundskontroller, hjälp med framtagning av kravprofil, hjälp med framtagning av en annons.

FRAM har valt att certifiera sig och arbeta med testverktygen TalentQ och Kandidata, för att kunna mäta och verifiera personlighet, motivation, begåvning och emotionell intelligens