Rekrytering

Hela rekryteringsprocessen ska kännas spännande, smidig och glädjefylld. Vi är med under hela processen, både med företaget och med kandidater – allt för att hitta rätt person på rätt plats.

Interim

Tillfälliga luckor behöver täckas upp och här har vi stora möjligheter. Vi har fantastiska konsulter som snabbt och effektivt stöttar upp ditt företag vid sjukskrivningar, föräldraledigheter eller andra avbrott.

Coachning

Individ- och karriärcoachning är något vi arbetar med, för både personer på individnivå, men även för en hel personalstyrka eller företagsledning. Det viktiga resultatet med vår coachning är att man hittar sina styrkor och att alla är inställda på rätt och samma mål.

FRAM Search

FRAM Search hjälper företag och organisationer att rekrytera affärskritisk nyckelkompetens till ledande positioner och chefsbefattningar samt inom olika specialistområden. Vi är ”specialister” på att rekrytera specialister och ledande befattningar samt har ett stort och brett nätverk.  

FRAM delprocesser

FRAM delprocesser inom rekrytering erbjuder bland annat: Second opinion, testning, referenstagning, bakgrundskontroller, hjälp med framtagning av kravprofil, hjälp med framtagning av en annons.

FRAM har valt att certifiera sig och arbeta med testverktygen TalentQ och Kandidata, för att kunna mäta och verifiera personlighet, motivation, begåvning och emotionell intelligens